SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Od lat współpracuję ze środowiskiem oświatowym, pełniąc rolę psychologa  diagnosty, terapeuty oraz prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego.  W okresie studiów zrealizowałam ścieżkę specjalizacyjną   z Psychologii Klinicznej Dziecka, ukończyłam także liczne kursy specjalistyczne. Obszarem mojej szczególnej specjalizacji jest wspieranie dzieci w spektrum autyzmu. W ciągu kilkunastu lat zdobyłam doświadczenie w tym obszarze pracując jako psycholog, terapeuta i trener TUS w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradniach specjalistycznych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w świetlicy terapeutycznej oraz na turnusach rehabilitacyjnych. 

Jako psycholog i trener, realizuję następujące formy szkoleniowe na terenie placówek:

  • Praca z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole.
  • Szkolenia dotyczące diagnozy dziecka w spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy kompetencji wchodzących w skład tzw. teorii umysłu – silnie korelującej z funkcjonowaniem społeczno – emocjonalnym.
  • Szkolenia dotyczące wspierania rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych, w tym z obszaru teorii umysłu.
  • Szkolenie dające przygotowanie do prowadzenia treningów umiejętności społecznych w pracy grupowej z dziećmi ze spektrum w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci
  • Komunikacja interpersonalna 
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Jeżeli zainteresowała Państwa moja oferta, zapraszam do kontaktu. Organizuję szkolenia i warsztaty również na terenie placówek.  Współpracuję z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.