SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Od lat współpracuję ze środowiskiem oświatowym, pełniąc rolę psychologa  diagnosty, terapeuty oraz prowadząc szkolenia dla nauczycieli. Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego.