SZKOLENIA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Jako psycholog posiadam gruntowne przygotowanie do pracy z dziećmi, na które składa się ścieżka specjalizacyjna z Psychologii Klinicznej Dziecka, zrealizowana w ramach studiów, ukończone liczne kursy specjalistyczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie, zdobywane w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradniach specjalistycznych oraz przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. 

Jako psycholog i trener, realizuję następujące formy szkoleniowe na terenie placówek:

  • Praca z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
  • Praca z dzieckiem wykazującym trudności rozwojowe i emocjonalne w przedszkolu
  • Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci
  • Współpraca z rodzicami, w tym z rodzicem dziecka niepełnosprawnego
  • Komunikacja interpersonalna w praktyce – warsztat dla nauczycieli
  • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

Jeżeli zainteresowała Państwa moja oferta, zapraszam do kontaktu. Organizuję szkolenia i warsztaty również na terenie placówek.  Współpracuję z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.