SZKOLENIA Z PROBLEMATYKI SPEKTRUM AUTYZMU

Autyzmem zajmuję się od 2006 roku, odkąd trafiłam na pierwsze szkolenie dotyczące tej problematyki. To był początek mojej drogi. Później na tej drodze pojawiły się wolontariaty, praca w charakterze opiekunki dzieci ze spektrum, następnie terapeutki w świetlicy terapeutycznej i na obozach terapeutycznych, wreszcie psychologa, terapeuty i diagnosty w poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradniach specjalistycznych oraz przedszkolach. Poznałam na tej drodze wiele wspaniałych dzieciaków, nastolatków oraz młodych osób dorosłych w spektrum o różnym poziomie funkcjonowania. Współpracowałam z rodzicami, nauczycielami, doskonaląc równocześnie warsztat pracy poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach. Tą wiedzą i doświadczeniem obecnie chętnie dzielę się z innymi, zwłaszcza z nauczycielami, specjalistami, a także rodzicami poszukującymi dróg pomocy dziecku w spektrum autyzmu.

W swojej pracy szkoleniowej specjalizuję się w obszarach związanych z diagnozą i wspieraniem rozwoju kompetencji społecznych dziecka oraz poznawaniem i rozumieniem charakterystyki funkcjonowania dziecka w spektrum po to, by zaplanować skuteczne strategie pomocy. Szkolenia prowadzę metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników do efektywnego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Tematyka realizowanych przeze mnie szkoleń to m.in.

  • Szkolenia wprowadzające, pozwalające poznać charakterystykę dziecka ze spektrum autyzmu oraz podstawy pracy z dzieckiem w placówce edukacyjnej.
  • Szkolenia dotyczące diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy kompetencji wchodzących w skład tzw. teorii umysłu – kompetencji silnie korelującej z funkcjonowaniem społeczno – emocjonalnym.
  • Szkolenia dotyczące wspierania rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych, w tym z obszaru teorii umysłu.
  • Szkolenie dające przygotowanie do prowadzenia treningów umiejętności społecznych w pracy grupowej z dziećmi ze spektrum w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zaplanowane szkolenia otwarte

Trening Umiejętności Społecznych

Kraków, 7-8 marca 2020

Warszawa, 28-29 marca 2020

Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera 

Rzeszów, 22 lutego 2020

Wrocław, 18 kwietnia 2020

Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka ze spektrum autyzmu

Jeżeli zainteresowała Państwa moja oferta, zapraszam do kontaktu. Prowadzę szkolenia i warsztaty również na terenie placówek.