Polityka Prywatności

A. Wprowadzenie

 1. Poniższa polityka prywatności i plików cookies strony określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

B. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Alicja Kira, ul. Aleksandry 23/30, 30-837 Kraków
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: www.alicjakira.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

C. Zbieranie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Administrator. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter oraz formularza komentarzy. Użytkownik może również przekazywać swoje dane poprzez aktywność w powiązanych ze Stroną mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. Informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. Informacje o wizytach Użytkownika i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. Dane przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter
 4. Dane przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w formularzu kontaktowym;
 5. Dane przekazywane w komentarzach do postów na Stronie;
 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 7. Informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik z niej korzysta;
 8. Informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 9. Informacje o aktywności Użytkownika związanej ze stroną, w tym polubieniach i komentarzach, w mediach społecznościowych;
 10. Informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 11. Wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik przesyła.

D. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Użytkowników;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informacje o nowościach na Stronie, działalności handlowej powiązanej ze Stroną oraz we współpracy z innymi podmiotami oraz aktywności starannie wybranych stron trzecich. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 5. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosi Użytkownik
 6. Wysyłania odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata od jej zakończenia.
 7. Wyświetlania komentarzy
 8. Wyświetlania aktywności Użytkowników dotyczącej Strony w mediach społecznościowych (polubienia strony i komentarze)
 9. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 10.  zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkowników lub dotyczącymi Użytkowników w związku z naszą witryną;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
 12. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
 13. innych zastosowań.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

E. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe nie będą bez wyraźnej zgody Użytkownika przekazywane stronom trzecim lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego. Administrator może ujawniać dane osobowe Użytkowników:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony swoich praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedaje (lub rozważa); i
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” Administrator nie będzie udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

F. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 1. Dostępu do danych
 2. Poprawiania danych
 3. Ograniczenia przetwarzania danych
 4. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. Usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 6. Przenoszenia danych
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
 9. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@alicjakira.pl

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

K. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:

Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej

Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika, lecz w celach zoptymalizowania Strony internetowej, jej treści oraz oferty do potrzeb Użytkownika.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.