O MNIE

Alicja Kira

E-mail

kontakt@alicjakira.pl

Telefon

+48 698 562 804

Psycholog dziecięcy, trenerka umiejętności psychospołecznych. Od lat współpracuję z dziećmi, rodzicami i środowiskiem oświatowym oraz podążam drogą własnego rozwoju osobistego.

Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem.

Moje kompetencje

Moje wykształcenie

Moje doświadczenie

 • Psychologia – Uniwersytet Jagielloński (specjalność: psychologia kliniczna dziecka)
 • Filozofia – Uniwersytet Warszawski
 • Przygotowanie pedagogiczne i stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Całościowy kurs trenerski (Holistyczna Szkoła Trenerów)
 • Dwuletnie studium Psychologii Zorientowanej na Proces
 • Roczny kurs Gestalt
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży
 • Liczne szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (m.in. Synapsis, Prodeste)
 • Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i firmami szkoleniowymi
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Współpraca z przedszkolami (w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi)
 • Poradnia specjalistyczna, w tym praca w zespole diagnostycznym w kierunku spektrum autyzmu
 • Świetlica terapeutyczna dla osób z autyzmem
 • Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w pracy z dziećmi z autyzmem
 • Praca terapeutyczna na turnusach rehabilitacyjnych

Co mogę Ci zaproponować?

 • Przygotowuję szkolenia "szyte na miarę"
 • Współpracuję z placówkami doskonalenia nauczycieli