O MNIE

Alicja Kira

E-mail

kontakt@alicjakira.pl

Jestem psychologiem, coachem i trenerką umiejętności psychospołecznych. Prowadzę sesje coachingowe, szkolenia i warsztaty. Wspieram w przechodzeniu przez proces zmian, pomagając odkryć wewnętrzne zasoby, które popychają ku nowym działaniom. 

Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem.

Moją misją jest wspieranie innych w świadomym rozwoju i odkrywaniu swojej własnej ścieżki, zgodnej z tym, kim są i czego tu i teraz potrzebują. Wierzę, że prawdziwie wyruszyć można z miejsca przyjęcia i zaakceptowania swojej własnej, unikalnej historii, która sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy i tutaj, gdzie jesteśmy oraz zrozumienia i dania sobie prawa do własnych potrzeb i przeżywania życia w zgodzie ze sobą. I że każdy ma swoją własną drogę do bycia sobą i dzielenia się sobą z innymi i ze światem. Prowadzę indywidualne sesje coachingowe oraz warsztaty.   Mam za sobą kilkunastoletnie doświadczenie w roli psychologa diagnosty i terapeuty osób z autyzmem, jak również szereg szkoleń i doświadczeń budujących moje kompetencje w obszarze rozwoju osobistego. Ukończyłam studia psychologiczne i filozoficzne, ponadto roczne studium terapii Gestalt, dwuletnie studium Psychologii Zorientowanej na Proces, Holistyczną Szkołę Trenerów, Szkołę Coachów Akademii Set, szkolenia z Dialogu Motywującego oraz Coachingu opartego na uważności oraz szereg innych.

Moje wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet Jagielloński (specjalnosć: psychologia kliniczna dziecka)
 • Filozofia – Uniwersytet Warszawski
 • Przygotowanie pedagogiczne, stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Całościowy kurs trenerski (Holistyczna Szkoła Trenerów)
 • Szkoła coachów Akademia Set
 • Dwuletnie studium Psychologii Zorientowanej na Proces
 • Roczny kurs Gestalt
 • Psychoterapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży
 • Liczne szkolenia specjalistyczne w zakersie pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (m.in. Synapsis, Prodeste)
Moje doświadczenie:
 • Indywidualna praktyka coachingowa
 • Współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i formami szkoleniowymi
 • Poradnia psychologiczno – pedagogiczna
 • Współpraca z przedszkolami (w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi)
 • Poradnia specjalistyczna, w tym praca w zespole diagnostycznym w kierunku spektrum autyzmu
 • Świetlica terapeutyczna dla osób z autyzmem
 • Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w pracy z dziećmi z autyzmem
 • Praca terapeutyczna na turnusach rehabilitacyjnych
 • Staż w ośrodku twórczej edukacji (treningi twórczego myślenia dla dzieci)